Lugn, vi hjälper dig. Före, under och efter ditt projekt!

Välkommen till TeknikIntegratörerna Sverige. Här ser du våra senaste nyheter!

Förstudie, planera, genomföra eller avsluta.

Tekint stöttar även kunden under förvaltningsfasen när projektet övergår till linjeverksamheten.

Ibland händer det oförutsedda

Vi hjälper kunden att förutse och vara förberedd på händelser som sker under förvaltningsfasen.

Förvaltning

Lojala – vi säkerställer att kunden har en modell för att stödja, underhålla och vidareutveckla de system och applikationer som behövs för att leverera värde till verksamheten.

Utveckling

Kreativa – med vår verksamhetskännedom hjälper vi våra kunder med nya funktioner och lösningar när befintliga strukturer ska förändras eller vidareutvecklas.

IT

Systematiska – genom att vara strukturerade och noggranna i vårt arbete, hjälper vi våra kunder att följa upp verksamheten.

Här samlas specialisterna!

TeknikIntegratörerna Sverige har inga anställda. Hos oss samlas specialisterna som underkonsulter. Tillsammans är vi starka och kan räkna på anbud och ramavtal. Vår största kund är Trafikverket, där vi framförallt jobbar som beställarstöd med inriktning mot verksamhetsnära IT och installationer.