Nytt ramavtal med Trafikverket för Styr och övervakning järnväg och väg

TekInt har tilldelats ramavtal av Trafikverket i samtliga fem delområden av ramavtalet Styr och övervakning järnväg och väg.

Ramavtalet löper under 2 + 2 år.

Kategori

Ramavtal