TeknikIntegratatörerna Sverige AB har tilldelats ramavtal för Styr och övervakning av järnväg och väg

TeknikIntegratörerna Sverige AB har tilldelats ramavtal för Styr och övervakning av järnväg och väg och gäller till och med 2019-12-31. Avtalet gäller konsulttjänster inom styr-och övervakning.

Kategori

Ramavtal