Tekint tecknar stort avtal med Trafikverket avseende mottagande

TeknikIntegratörerna Sverige AB har idag undertecknat kontrakt med Trafikverket gällande konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik - område mottagande. Konsultuppdraget innebär att stödja projektledare, systemledare, och befintliga konsulter på Trafikverket och stödja verksamheten med att utforma ett enhetligt arbetssätt och dokumentflöde i samtliga momenten som ingår i systemhanteringen. Kontraktet är skrivet på 2 + 2 + 2 år och börjar gälla den 3 januari 2022.

Vi är mycket glada att få vara med och bidra på Trafikverkets expansiva resa i och med utvecklingen av ett helt nytt arbetssätt. Ett långsiktigt samarbete gör att vi tillsammans med Trafikverket kan utveckla hanteringen av de komplexa systemen i takt med att fler användare och funktionalitet utvecklas. Att vi är en lokal leverantör med spetskompetens var sannolikt en vinnande faktor, säger Jonas Björnfot.

Trafikverket efterfrågade ett konsultteam med kompetens inom bland annat systemförvaltning, dokumenthantering, systematisk kravhantering, rutiner, upphandling LoU samt arbete inom industriell automation i en större organisation. Vår unika kännedom om Trafikverkets anläggningsnära system möjliggör att vi kan leda och stödja den fortsatta utvecklingen tillsammans med Trafikverket, fortsätter Jonas

För ytterligare information kontakta:
Jonas Björnfot, uppdragsansvarig
Mobil: 070-316 39 96

Kategori