Tekint tecknar ytterligare ett stort avtal med Trafikverket

TeknikIntegratörerna Sverige AB har idag undertecknat kontrakt med Trafikverket gällande konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik - område datahantering. Konsultuppdraget innebär att stödja Trafikverket med systemförvaltning, databashantering och analys av data för tre av de anläggningsnära systemen TDIS, TUK och VANA. Kontraktet är skrivet på 2 + 2 + 2 år och börjar gälla den 2 maj 2022.

Inom uppdraget ingår att tillgodose beställarens behov avseende hantering av realtidsdata och Trafikverkets historiska datalager (NDL). Tekint kommer att bistå med resurser i förvaltningen av:

TDIS genom att både samordna kravhantering, konfigurera systemet samt att arbeta operativt med systemet i den krävande process som samlar in och processar stora mängder trafikdata för motorvägskontroll samt annan realtidsdata.

TUK, vilket innefattar att stödja verksamheten med kravhantering, justering av funktionalitet, test, förvaltning och drift av systemet.

VANA, genom att stödja verksamheten med relevanta och tydliga analyser. Analyserna kan bestå av information som inryms i ett uttag från de data som samlats in till NDL. Även mer avancerade analyser av prediktiv natur kommer att utföras. Drift och förvaltning av rapporteringsverktyg inkl. behörighetsadministration ingår också i uppdraget.

Uppdraget innebär också att stötta VO Underhåll och Trafikverket med expertkompetens inom datahantering för övriga anläggningsnära system.

Det känns jätteroligt att få delta i den fortsatta utvecklingen av systemen, säger Stefan Jansson som ansvarade för Tekints anbud . Vi har verkligen lyckats skapa ett dreamteam med både seniora och juniora konsulter som brinner för uppgiften att utveckla förvaltningen för tre av Underhålls anläggningsnära system i framtiden.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Jansson, uupdragsansvarig
Mobil: 070-378 41 40

Kategori