Utbildning i agila arbetssätt

Igår internutbildades våra experter inom agilt arbetssätt. Den skräddarsydda utbildningen genomfördes av Learning Tree och fokuserade på de senaste agila teknikerna som används under systemutveckling. Fokus låg även på att lära sig implementera det agila arbetssättet i det ordinarie förvaltningsarbetet med hjälp av LEAN och SAFe.

Kategori

Interna