Utbildning i förhandlingsteknik

Igår internutbildades våra experter inom området förhandlingsteknik. Den skräddarsydda utbildningen genomfördes av Learning Tree och hade som fokus att genomföra förhandlingar, skapa kommunikationsstrategier, lära sig hantera tuffa förhandlingar och använda principstyrd förhandling.

Kategori

Interna