Konfigurationsdata

Många av våra experter jobbar med konfigurering av verksamhetskritiska system. En mångårig verksamhetskunskap tillsammans med lyhördhet gör att vi ofta hjälper kunden att förvalta och ajourhålla systemen under hela deras livslängd. Både löpande arbete och underhåll av plattformen utförs dagligen.