Experter på en databas hela livscykel

TekInt har experter som varit med från ide, arkitektur och inköp till implementation, produktionssättning och drift av många typer av databaslösningar och plattformar.

Databaser utgör oftast en grund för de flesta moderna IT systemen. Det kan vara allt från en enkel med endast en referenstabell till ett större datalager eller datawarehouse med hundratals tabeller. TekInt har experter arbetat med databaser som fokusområde sedan mitten av 1990-talet. Vi har deltagit i alla skeden av en databas livscykel, allt ifrån att kravställning inför upphandling och utvärdering av nya databaser inklusive hårdvara. Vidare till planera, leda och genomföra produktionssättning av nya miljöer inklusive överflyttning av information från gamla miljöer samt att därefter kunna ansvara för driften av systemet.

Våra konsulter har ofta jobbat med strategiska frågor och riktlinjer samt som databasarkitekter för att etablera driftsäkra och lättadministrerade databaser. Vi har erfarenhet från många olika databaser bland de större kan nämnas Microsoft SQL Server, Oracle ExaData och SAP HANA.