Kommunikationsgränssnitt

Ett välfungerande kommunikationsgränssnitt är själva fundamentet för att kunna koppla ihop olika typer av datorsystem. Kommunikationsgränssnittet definierar hur dataöverföringen sker samt vilka parametrar som ska skickas över. Tekint har mycket stor erfarenhet av att specificera kommunikationsgränssnitt mot komplexa väganläggningar och har deltagit i arbetet mot Södra Länken, Norra Länken, Söderledstunneln, Götatunneln, Tingstadstunneln och Törnskogstunneln.

Kategori