Kravspecifikationer

En djup kunskap om hur verksamheten fungerar innebär att våra seniora experter ofta används när kunden vill utveckla verksamheten med ny funktionalitet. Vi hjälper kunden att beskriva väsentliga funktioner utifrån deras behov och sammanställer även den kravspecifikation som ska användas. Då vår verksamhetskunskap är djup har vi tagit fram kravspecifikationer inom så skilda områden som databaser, larmhantering och anslutning av komplexa väganläggningar.