Testledning

Våra experters djupa verksamhetskunskap gör att Tekint även kan bistå med senior testledning. Vi skapar användarfall utifrån den kravspecifikation som använts under systemutvecklingen. Våra experter har även stor vana av att både delta och leda provningar mot stora IT-system och komplexa väganläggningar.