Snabba fötter i en rörlig värld med SAFe 6.0

Att arbeta som verksamhetsnära konsult innebär att vara snabb i vändningarna och hantera ständiga och oförutsägbara skiften. För att kunna stötta våra kunder i en föränderlig verklighet utbildar vi på Tekint oss kontinuerligt i agila arbetsmetoder och verktyg. Ramverket SAFe 6.0 ger oss viktiga redskap.

Förändringstakten har aldrig varit så hög som den är idag. Digitaliseringen innebär att våra kunder behöver införa helt nya verktyg och arbetssätt. För att stå stadigt och tryggt kunna hjälpa våra kunder, håller vi på Tekint oss uppdaterade i det senaste och utbildar våra verksamhetsnära konsulter fortlöpande.

I samarbete med utbildningsföretaget Learning Tree har vi under året påbörjat skräddarsydda utbildningar i ramverket SAFe 6.0. Ramverket innehåller en beprövad verktygslåda för tillämpning av ogilla metoder som gör oss redo att stötta kunderna i deras transformering till mer robusta, moderna och digitala verksamhet. Stefan Jansson är utbildningsansvarig på Tekint.

– SAFe 6.0 består av tre nivåer: Team, program och portföljhantering. Vi är stolta att ha konsulter med kompetens inom samtliga områden. Med djupgående kunskaper i det agila ramverket kan vi möta utmaningarna och stötta våra kunder i en konstant föränderlig värld.

Dela nyheten
Relaterade nyheter