Tekints vinnande mix av experter tar hem stort avtal

I november 2022 tecknade TeknikIntegratörerna ännu ett stort kontrakt med Trafikverket. Uppdraget gäller konsultstöd till Underhållsverksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik, område applikationsdrift.

Uppdraget innebär att stödja myndigheten med ett förvaltnings- och underhållsteam som tillgodoser Trafikverkets behov av kompetenser och administrativt stöd för att säkerställa mottagade samt förvaltning av befintliga och nytillkomna system och applikationer. Kontraktet är skrivet på 2 + 2 + 2 år och började gälla den 21 november 2022.

Omfattande konsultuppdrag
I uppdraget ingår att stötta verksamheten med expertis och föreslå förbättringar för smidigare och mer effektiv förvaltning av de ingående systemen. Experterna från Tekint ska även säkerställa att nödvändiga resurser i form av hårdvara och it-förutsättningar beställs i enlighet med myndighetens rådande krav och rutiner. Detta gäller både säkerhetsmässiga och funktionella aspekter och att applikationerna är förvaltningsbara på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

– Det känns inspirerande att få delta i den fortsatta applikationsdriften av Trafikverkets centrala system, säger Stefan Jansson, uppdragsansvarig på Tekint. Vi har verkligen lyckats skapa en bra mix av seniora och juniora konsulter som brinner för att utveckla både drift och förvaltning av applikationerna på vägtrafiksystemsidan.

För mer information kontakta
Stefan Jansson, uppdragsansvarig Tekint
Tfn 070 378 41 40
stefan.jansson@tekint.se

Dela nyheten
Relaterade nyheter