Framtidssäkrade databaser

TeknikIntegratörernas experter har gedigen erfarenhet av arbete med en mängd olika databaser, exempelvis Microsoft SQL Server, Oracle ExaData och SAP HANA. Ända sedan nittiotalet har vi deltagit i hela livscyklar; från planering, kravställning inför upphandling och utvärdering av nya databaser till ledning av produktionssättning, migration av data och ansvar för drift av nya system. Vi är vana att arbeta strategiskt för att etablera robusta databaser som är lätta att administrera.