Våra affärsområden

TeknikIntegratörernas experter har en lång branscherfarenhet som sträcker sig över alla våra affärsområden. En stor styrka är att samtliga experter har skaffat sig en individuell spetskompetens genom tidigare uppdrag. Vi ser helhetens betydelse ur ett verksamhetsperspektiv och blir därför ofta anlitade som beställarstöd.

Vi är i framkant med gedigen teknisk kunskap och ett systematiskt arbetssätt, där vår stora erfarenhet från allting mellan totalentreprenader och linjeverksamhet ger ett stort mervärde för våra kunder.

Förvaltning

Inom området förvaltning är våra experter ofta betrodda med långa åtaganden. Inom området genomför vi uppdrag gällande allt ifrån att förbättra befintliga specifikationer, till att driva och leda förändringsprojekt. Vi har även experter som ansvarar för drift- och underhåll av databaser. Inom förvaltningen är ingen dag är den andra lik, utan uppgifterna bestäms ofta utifrån vad verksamheten kräver för tillfället.

Den stora erfarenheten av förvaltningsarbete som våra experter skaffat gör att vi kan hjälpa kunden att identifiera problem och fallgropar innan de uppkommer. Vi kan även hjälpa till att hitta nya samband och synergier utifrån analyser av verksamhetsdata

Se fokusområden inom förvaltning

Utveckling

Våra verksamhets- och systemutvecklare arbetar med att utveckla hela eller delar av system utifrån beställarens behov och önskemål. Utvecklaren arbetar även med att integrera olika system eller med att förbättra eller vidareutveckla system som redan finns.

Förutom utveckling och underhåll av system arbetar våra utvecklare arbeta med att utföra användarstudier, skriva kod, konstruera mjukvara samt arbeta med teknisk support.

Våra utvecklare stöttar kunden både vid avprovningen innan systemet tas i bruk samt vid driftsättningen. I arbetet med att utveckla ett system ingår det även att dokumentera utvecklingsprocessen så att utvecklaren och andra kan göra ändringar eller komplettera systemet senare. Som projektledare ingår även att utforma kostnad-, tids- och arbetsplaner i utecklingsarbetet.

Se fokusområden inom utveckling

IT

Att förvalta ett system, funktion eller utrustning ansvarsfullt är detsamma som att vårda det så att värdet bevaras för framtiden. Tekint arbetar proaktivt och se möjligheter och analysera de möjligheter som finns med insamlade data för förvaltningsobjektet. Vi ger också förslag på förebyggande åtgärder som bidrar till att öka och förvalta värdet på kundens tillgångar. Tekints konsulter har stor erfarenhet av utvecklingsprojekt, vilket gör att vi har en stor och värdefull kompetens som är till nytta under förvaltningsarbetet.

I det normala förvaltningsarbetet ingår bland annat att uppdatera något.

Se fokusområden inom IT