Verktyg för verklig förändring med Upskill partner

Med över tjugo års samlad erfarenhet från branschen och en vision att arbeta närmare kunderna startade Malin Magnusson och Malin Pilblad utbildningsföretaget Upskill partner. Nu hjälper de företag med skräddarsydd och verklighetsbaserad kompetensutveckling i långsiktiga samarbeten.

Upskill partner sätter samman utbildningslösningar i allt från ledarskap och AI till juridik och ekonomi. Till sin hjälp har bolaget mer än trettio professionella konsulter inom vitt skilda kunskapsområden.

Jobba annorlunda
De båda grundarna av Upskill partner hade tidigare varit nära kollegor och anställda i samma utbildningsföretag. Många gånger såg de hur olika punktinsatser snabbt föll i glömska eller kostsamma investeringar i kompetensutveckling stannade hos några få medarbetare.

– Vi startade vårt företag för att vi hade en vision och ville jobba annorlunda, säger Malin Pilblad. Därför utgår alltid våra insatser från vad den specifika kunden behöver, där förarbete, efterarbete och uppföljning är lika viktigt som själva kursen. Vi bygger personliga relationer och är med under hela lärresan.

– Både jag och min kollega brinner för utbildningsfrågor och drivs av en stark vilja att hjälpa andra, säger Malin Magnusson. Om inte någon av våra egna utbildare matchar företagets behov, guidar vi vidare till duktiga kontakter i vårt breda nätverk.

En gemensam plattform
TeknikIntegratörerna beställer regelbundet skräddarsydd fortbildning för sina verksamhetsnära konsulter och uppskattar samarbetet med utbildningsföretaget. Stefan Jansson är en av Tekints grundare.

– Upskill partner är lyhörda och anpassar utbildningarna utifrån vår verklighet. Djupdykningar i branschspecifika frågor och fallexempel skapar samsyn och en gemensam plattform. Upskill är en stark utbildningspartner som vi verkligen kan rekommendera.

Verktyg i vardagen
Både Malin Magnusson och Malin Pilblad betonar vikten av långsiktighet och kontinuitet i utbildningsinsatserna.

– Vi är experter på kompetensutveckling och stöttar chefer och medarbetare på deras väg framåt, när de sedan tar kunskapen vidare och använder sina nya verktyg i det dagliga arbetet.

Vill du också få effektiv och verklighetsanpassad utbildning som ger långsiktiga resultat? Kontakta Malin Magnusson och Malin Pilblad så berättar de mer! Upskill partner >>

Dela nyheten
Relaterade nyheter