Våra affärsområden

Teknikintegratörerna är ett samspelt team av seniora och juniora specialister. Tillsammans har vi styrkan att möta krav och volymer i riktigt stora projekt. Vi brinner för utveckling och kan skapa hållbara och robusta system som fungerar över tid. Vår breda erfarenhet från totalentreprenader och linjeverksamhet gör att ni tryggt kan anlita oss som kunnigt och lojalt beställarstöd. Våra affärsområden är:

IT

Att förvalta ett helt it-system, en speciell funktion eller en teknisk utrustning ansvarsfullt är detsamma som att vårda det inför framtiden. Våra konsulter har stor erfarenhet av utvecklingsprojekt och en unik kompetens som är till stor nytta under förvaltningsarbetet. Våra experter arbetar alltid proaktivt och analytiskt. Vi är vana att se möjligheter i insamlad data och kan ge förslag på förebyggande åtgärder, nödvändiga uppdateringar eller andra förbättringar som bevarar och i många fall ökar värdet av era tillgångar.

Våra tjänster inom ITarrowRightCreated with Sketch.

Utveckling

Våra experter fungerar som projektledare i utvecklingsuppdrag. Där ansvarar vi för utformning av  kostnads-, tids- och arbetsplaner och hjälper er med utveckling av hela eller delar av system, utifrån er verksamhets speciella behov. Vi kan integrera olika system eller förbättra och vidareutveckla redan befintliga. Vi genomför användarstudier, skriver kod, konstruerar mjukvara samt bistår med teknisk support. Våra utvecklare stöttar er som kund, både när systemen testkörs och vid själva driftsättningen. I arbetet ingår självklart dokumentation av utvecklingsprocessen så att våra experter eller er egen driftpersonal kan göra framtida kompletteringar eller förbättringar.

Våra tjänster inom UtvecklingarrowRightCreated with Sketch.

Förvaltning

I er komplexa verksamhet är ingen dag den andra lik och uppgifterna definieras utifrån vad situationen kräver. Våra experter är flexibla, vana att arbeta under ständigt skiftande förutsättningar och är ofta betrodda med långa förvaltningsåtaganden. Vi kan bland mycket annat ansvara för drift och underhåll av databaser, genomföra förbättring av befintliga specifikationer och leda invecklade förändringsprojekt. Vi kan hitta nya samband och synergier utifrån analyser av er verksamhetsdata samt identifiera fallgropar och problem redan innan de uppkommer. Med stor erfarenhet av förvaltningsarbete är vi med er hela vägen framåt.

Våra tjänster inom FörvaltningarrowRightCreated with Sketch.