Om Tekint

TeknikIntegratörerna är verksamhetsnära konsulter med gedigen erfarenhet inom projektledning, systemutveckling, systemförvaltning, kravanalys och databasmodellering. Vi brinner för vårt arbete och ser till att, tillsammans med dig som kund, skapa en effektiv verksamhet.

Våra experter utvecklar kundens verksamhet med ett öppet sinne och arbetssätt. Inom utvecklingsprojekten är ett av våra fokus att integrera det nya med den befintliga verksamheten.

Då våra experter ofta deltar i projektens samtliga faser och delar, bidrar vi till en smidig integration av nya funktioner och system. Vårt positiva och utåtriktade arbetssätt hjälper kunden att förstå hur projektet ska integreras i den dagliga verksamheten.

 

Våra lojala experter hjälper kunden långsiktigt med förvaltningsarbetet och säkerställer att förändrade förutsättningar eller ny funktionalitet kan integreras i den ordinarie verksamheten.

Inom förvaltningsarbetet anser vi att det är viktigt med ett uthålligt och tålmodigt arbetssätt, med övervakning och analyser avseende verksamheten, så att eventuella fallgropar och problem tidigt identifieras.

Vi är perfektionister och strävar efter att våra kunder på ett logiskt sätt ska kunna använda och dra full nytta av alla olika typer av system som de har att tillgå.

När vi med ett systematiskt och strukturerat arbetssätt hjälper kunden att utforska hur IT kan integreras naturligt i den ordinarie verksamheten, möjliggör vi att utnyttja den fulla potentialen av sina system och data.

Våra ledord

Utforskande

En nyfiken person utforskar gärna vilka möjligheter som finns för att kunna förbättra en befintlig lösning. Vår erfarenhet säger att en lösning inte är bättre än den senaste iterationen.

Öppna

Det är viktigt att gå in i alla frågor med ett öppet sinne och inte begränsa sig till en förutfattad tanke eller idé. Vi är öppna i dialogen tillsammans med både kunden och andra intressenter för att undvika onödiga konflikter.

Lojala

Med ett uthålligt och långsiktigt förhållningssätt är det möjligt att ta sig igenom både med- och motgångar för att nå de uppsatta målen. Vår erfarenhet säger att uppriktighet och ärlighet är två viktiga grundpelare vid skapande av långvariga relationer.

Om oss

TeknikIntegratörerna Sverige startade sin verksamhet 2011 när Jonas Björnfot och Stefan Jansson såg att Trafikverket missade möjligheten att knyta till sig seniora experter med små egna bolag, då de inte hade volymen att räkna på de stora ramavtal inom tekniska installationer som fanns framförallt på vägsidan. I dag är vi cirka 15 stycken experter inom olika områden som tillsammans gör att TeknikIntegratörerna är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom infrastruktur på vägsidan. Vårt utan tvivel största kund är Trafikverket, där vi i dagsläget har uppdrag inom fyra verksamhetsområden.

Vi har ännu inte någon anställd i Tekint. Till oss kommer seniora experter som vill vara del i ett lag där den samlade kompetensen kan ta attraktiva avtal.

Även om vi alla kommer från olika företag, tycker vi att det är viktigt med en tillhörighet. Vi försöker därför regelbundet träffas och har då trevligt tillsammans med olika typer av aktiviteter.

TeknikIntegratörerna ordnar även interna branschutbildningar, där vi ger våra underkonsulter möjlighet att inhämta nya, eller aktualisera befintliga kunskaper inom våra fokusområden.